شناسنامه

صاحب امتیاز و مدیر مسوول:
حمید جاویدمهر

سردبیر و طراح بازی‌ها:
منصوره عرب خراسانی

دبیر بخش کاردستی:
زهرا عزیزیان

تحریریه:
شیما شاهین‌فر , عاطفه جهان‌بخش

عکس:
سمیرا حسن‌پور

فنی و پشتیبانی:
سجاد بهاروند

حروف چینی:
مریم محمدی

با سپاس از:
دکتر مریم رجبی، محمد حسن سلیمانی، محمد‌حسین فدایی حسین، فرشته بهرامی، تهمینه حدادی

همه حقوق مادی ومعنوی، ازآنِ سایت نوپابان است.

سئو و باز طراحی: فاتکس